• 1

egtf-logoblack

harold-swash

trackman logo

kmotion logo

sam-puttlab

smart2move

 

Gruppträning

Gruppträning är för dig som vill utveckla ditt spel och få kontinuitet i din träning! Vilket är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i all form av träning. Vi tränar i små grupper, 5-8 personer under maj-juni. Vi har en röd
tråd i undervisningen där vi går igenom alla olika moment i golfen under 7 olika tillfällen. Vi tränar en fast dag och tid i veckan med samma gruppdeltagare. Vi har en huvudansvarig tränare för varje grupp.

Varför ska du välja Gruppträning?
- Du vill träna samma dag, tid i veckan och med samma personer under alla pass.
- Du vill ha stort fokus på teknikträning.
- Du vill följa en röd tråd i undervisningen istället för enstaka pass.
- Du vill träna på alla moment i golfen.

Boka gruppträning här!